REHABILITACJA DOMOWA NFZ


ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

+48 730 286 119

Rehabilitacja Domowa NFZ tylko dla pacjentów z znacznym stopniem niepełnosprawności

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego ani z innymi świadczeniami które finansuje NFZ.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Sprawdź także

Rehabilitacja domowa komercyjna


ortopedyczna i neurologiczna.

Umów wizytę już teraz!

Dojeżdżamy do Pacjentów na terenie Trójmiasta – Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Przewiń do góry