O THERAPY MED

Naszym najważniejszym celem jest udzielenie mieszkańcom Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) opieki rehabilitacyjnej.

Jesteśmy nastawieni na stały rozwój, odzyskanie maksymalnej sprawności Pacjenta oraz likwidacji objawów bólowych.
W pracy wykorzystujemy kinezyterapię, koncepcję PNF, NDT-Bobath oraz terapie manualną (metoda Maitlanda).
Rehabilitację łączymy także z edukacją zdrowotna Pacjenta.

Kinezyterapia

Jest jedna z metod fizjoterapii.

Polega na leczeniu ruchem, który jest traktowany jako środek leczniczy wpływający na cały organizm .Podstawa są tu ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym. Celem kinezyterapii jest przywrócenie i utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej.

Dzięki kinezyterapii możemy korygować wady postawy ciała, poprawiać czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawiać prace układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, przywracać prawidłową ruchomość w stawach oraz sile i wytrzymałość mięśni.

Metoda PNF

Jest to metoda kompleksowej kinezyterapii.

Polega na neurofizjologicznych zasadach wykorzystywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka.
Wykorzystywana do odzyskania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych PNF (czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe kształtowanie ruchu) stosujemy w leczeniu i rehabilitacji Pacjentów:

po operacjach wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana, po złamaniu kości, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego;
po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych;
z chorobą Parkinsona, polineuropatiami, dystrofinami mięśniowymi, stwardnieniem rozsianym.

Terapia manualna (Koncepcja Maitlanda)

Twórcą metody był australijski fizjoterapeuta Geoffrey Maitland.

W czasie tworzenia swojej metody wzorował się na pracach szwedzkiego neurochirurga, który badał zależność miedzy ruchami kręgosłupa, a objawami bólowymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Najważniejsze w tej metodzie jest obserwacja objawów i zastosowanie najwłaściwszych technik terapeutycznych. Składa się z trzech części : badania, terapii i oceny.

Metoda NDT-Bobath

Twórcami metody są : Berta i Karl Bobath (lata 40 XX w.).

Stosuje się ją na całym świecie, zarówno w rehabilitacji dzieci i dorosłych. Największe znaczenie ma w rehabilitacji Pacjentów po udarze mózgu.

Jest również wykorzystywana do leczenia dorosłych z neurogennymi zaburzeniami ruchu o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym lub urazowym.

Zajmujemy się rehabilitacja domową w ramach NFZ
(Pacjent musi posiadać ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)
oraz wizytami prywatnymi

Sprawdź naszą OFERTĘ

Rehabilitacja domowa NFZ

Skierowana jest do pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

Rehabilitacja domowa komercyjna

Przeznaczona jest dla osób, które przez choroby przewlekłe zostały pozbawione sprawności lub utraciły ją w wyniku zabiegów operacyjnych.

Przewiń do góry